Beslut att inte sammankalla konventet för översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning *** Europaparlamentets beslut av den 6 maj 2010 om Europeiska rådets förslag att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen när det gäller övergångsbestämmelser avseende Europaparlamentets sammansättning (17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))