Avtal mellan EU och Georgien om skydd av geografiska beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (09737/2011 – C7-0202/2011 – 2011/0090(NLE))