MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET (EUROTOPPMÖTET), RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En stärkt internationell roll för euron