2011/619/EU: Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2011 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009#Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2011 om ansvarsfrihet för 2009: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll