Mål T-263/16: Talan väckt den 25 maj 2016 – Magnetrol International mot kommissionen