Handelsavtal mellan EU och Colombia och Peru Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2012 om EU:s handelsavtal med Colombia och Peru (2012/2628(RSP))