Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9754 — KII/Infor) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 96/05