Skriftlig fråga E-006941/11 Francesco Enrico Speroni (EFD) till kommissionen. Sanktioner mot advokat Sanogo och kränkning av yrkesprivilegier