Skriftlig fråga E-009153/11 Willy Meyer (GUE/NGL) till kommissionen. Avfallsförbränning och klimatbekämpningsinsatser