Skriftlig fråga E-005989/11 Cristiana Muscardini (PPE) till kommissionen. EEEhec-bakterien