Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/768 z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca art. 3 statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (Instruct-ERIC) z uwagi na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3354) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)