/* */

Skriftlig fråga E-011558/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) till kommissionen. Revidering av Greklands BNP