Skriftlig fråga E-5330/07 från Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) till kommissionen. Bidrag till Frontex