Skriftlig fråga P-011949/11 Kathleen Van Brempt (S&D) till kommissionen. Nederländska bestämmelser om stödåtgärd för att utjämna köpkraften eventuellt i strid med EU‑lagstiftningen