Kohtuasi T-438/18: Üldkohtu 16. detsembril 2020. aasta otsus – Pareto Trading versus EUIPO – Bikor ja Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk BIKOR EGYPTIAN EARTH – Absoluutne keeldumispõhjus – Pahausksus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))