Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1195/2012 av den 13 december 2012 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) för slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel (innehavare av godkännandet: Lyven) Text av betydelse för EES