Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4969 – DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel) Text s významem pro EHP