Skriftlig fråga E-006571/11 Derek Vaughan (S&D) till kommissionen. Kreditvärderingsinstitut