Meddelande om rekrytering PE/192/S — direktör (tjänstegrupp AD, lönegrad 14) — Generaldirektoratet för EU-intern politik – direktoratet för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor