Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/166 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków mających zastosowanie do przywozu z Indii środków spożywczych zawierających liście pieprzu betelowego („Piper betle”) lub składających się z tychże liści, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 669/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)