Skriftlig fråga E-6897/10 Mara Bizzotto (EFD) till kommissionen. Försörjningen av fosfor och EU:s åtgärder på internationell politisk och ekonomisk nivå