Skriftlig fråga E-8842/10 Mario Mauro (PPE) till kommissionen. Förorenandet av avrinningsområdena