Kommissionens beslut av den 18/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8086 - SUMITOMO / WW GRAINGER / PT SUMISHO E-COMMERCE INDONESIA JV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)