Mål C-138/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 21 mars 2011 — Compass-Datenbank GmbH mot Republiken Österrike