/* */

Klausimas raštu E-6616/10 Sophia in 't Veld (ALDE) Komisijai. Reglamento Nr. 883/2004 įsigaliojimo padariniai bedarbio pašalpoms pasienio darbuotojams