Kommissionens förordning (EU) nr 140/2011 av den 16 februari 2011 om avslutande av det tillfälliga stoppet för ansökningar om importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter