Skriftlig fråga E-3842/10 Judith A. Merkies (S&D) och Kathleen Van Brempt (S&D) till kommissionen. Information om och behandling av barn med koncentrationsproblem (ADHD)