Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8037 – INCJ/Sumitomo/Sekisui/JV) (Text av betydelse för EES)