Europeiska centralbankens riktlinje av den 11 september 2008 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2) (ECB/2008/8) (2008/950/EG)