Zadeva C-267/14 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. marca 2016 – Buzzi Unicem SpA/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Trgi „cementa in podobnih proizvodov“ — Upravni postopek — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 18(1) in (3) — Odločba o zahtevi po informacijah — Obrazložitev — Natančnost prošnje)