Cauza C-267/14 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 martie 2016 – Buzzi Unicem SpA/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Piața „cimentului și a produselor conexe” — Procedură administrativă — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 18 alineatele (1) și (3) — Decizie de solicitare de informații — Motivare — Precizarea cererii)