Lieta C-267/14 P: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 10. marta spriedums – Buzzi Unicem SpA/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — “Cementa un saistīto produktu” tirgus — Administratīvs process — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 18. panta 1. un 3. punkts — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pamatojums — Pieprasījuma precizitāte