Kohtuasi C-267/14 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. märtsi 2016. aasta otsus – Buzzi Unicem SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Tsemendi ja sellega seotud toodete turg — Haldusmenetlus — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Artikli 18 lõiked 1 ja 3 — Teabe nõudmise otsus — Põhjendamine — Nõude täpsus)