Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller transitering av vissa animaliska biprodukter från Bosnien och Hercegovina (D025828/03 – 2013/2598(RPS))