Skriftlig fråga P-0487/10 från Claude Moraes (S&D) till kommissionen. Det europeiska medborgarinitiativet