Kommissionens beslut av den 18/02/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7886 - POSTFINANCE / SIX GROUP / SIX PAYNET) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den tyska texten är giltig)