Skriftlig fråga E-2128/10 från David Casa (PPE) till kommissionen. Den ekonomiska krisen