Uppmaning enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol att inkomma med synpunkter på frågor gällande statligt stöd i samband med återupprättandet av vissa verksamheter i (gamla) Glitnir Bank hf och grundandet och kapitaliseringen av nya Glitnir Bank hf (numera omdöpt till Islandsbanki)