Tillkännagivande till företag som avser att importera eller exportera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet till eller från Europeiska unionen 2022 och till företag som avser att producera eller importera dessa ämnen för viktiga laboratorie- och analysändamål 2022 2021/C 104/06