Kommissionens förordning (EU) nr 494/2012 av den 11 juni 2012 om ändring av förordning (EG) nr 593/2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Text av betydelse för EES