Mål C-261/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla-Léon (Spanien) den 25 maj 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano mot Gerardo García S.L.