Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska transportpolitiken inom ramen för Lissabonstrategin efter 2010 och strategin för hållbar utveckling” (förberedande yttrande)