/* */

Skriftlig fråga E-2861/10 från Georgios Papastamkos (PPE) till kommissionen. Stärkande av EU:s ekonomiska styrning