Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7998 – Pacific Mezz/Oaktree/Railpool) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)