Skriftlig fråga E-003973/11 Marc Tarabella (S&D) till kommissionen. Ändring av strålningsnormer