Mål C-123/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 april 2010 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht München, Tyskland) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt München (Gemensamma tulltaxan — Tulltaxenummer — Klassificering av ridhandskar i kombinerade nomenklaturen — Nummer 3926 — Nummer 6116)