Mål T-488/09: Tribunalens dom av den 12 maj 2011 — Jager & Polacek mot harmoniseringsbyrån (REDTUBE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket REDTUBE — Det icke-registrerade äldre nationella varumärket Redtube — Underlåtelse att i rätt tid betala invändningsavgiften — Beslut som fastställer att någon invändning inte har framställts — Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 2869/95 — Skydd för berättigade förväntningar — Regel 17 i förordning (EG) nr 2868/95 — Förfarandet ex parte — Artikel 8.2 i förordning (EG) nr 216/96 — Regel 18 i förordning nr 2868/95 — Fråga huruvida ett meddelande från harmoniseringsbyrån, i vilket det informeras om att en invändning kan upptas till sakprövning, är av rättslig art — Regeln om parallella former och actus contrarius — Artikel 80 i förordning (EG) nr 207/2009)