Skriftlig fråga E-004613/11 Elisabeth Köstinger (PPE) till kommissionen. Användning av animaliskt avfall som energikälla