Skriftlig fråga E-5426/10 Mara Bizzotto (EFD) till kommissionen. Konsekvenserna för de portugisiska offentliga finanserna av avvisandet av förslaget om ändring av direktiv 2002/15/EG