Mål T-357/20: Överklagande ingett den 7 juni 2020 – Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci mot EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)